‘The war for talent’ is pas net begonnen!

‘The war for talent’ is pas net begonnen!

ORMIT Nederland

ORMIT Nederland

     

Toptalent: organisaties vechten er om. De zogenaamde ‘war for talent’ is volop gaande, en sinds de komst van COVID-19 wordt het verliezen van toptalent door CEO’s zelfs gezien als het grootste risico voor de lange termijn groei van hun organisatie. Het vinden, aantrekken en behouden van talent is daarom binnen veel organisaties topprioriteit. Maar wat is het dat dit talent zoekt in een baan?

Aantrekken van talent dé kritische succesfactor voor organisaties

De KPMG CEO Outlook 2020 windt er geen doekjes om: het behouden van belangrijke medewerkers en het aantrekken van talent is dé kritische succesfactor voor organisaties. Waar dit vóór 2020 al werd erkend, heeft de komst van COVID-19 dit onderwerp met stip op nummer 1 gezet in de lijst van door CEO’s genoemde bedrijfsrisico’s. En ook al is er op veel fronten nog veel onzekerheid, de koplopers zetten nu al volop in op het vullen van hun talentpijplijn. Inzicht in wat talent drijft en wat ze zoeken in een baan is hiervoor de sleutel. We zoomen in op twee generaties jong talent: de inmiddels alom bekende ‘millenials’, jong talent dat zo’n beetje de afgelopen 15 jaar toetrad tot de arbeidsmarkt, en generatie Z die klaar staat om de arbeidsmarkt te betreden.

 

Generatie Y weet wel wat zij wil

De ‘war for talent’ richtte zich lange tijd op millenials (generatie Y). Deze generatie, geboren tussen 1981 en 1995, werkt graag samen en is door de komst van het internet gewend om verbonden te zijn met mensen van over de hele wereld. Hiërarchie is niet zo belangrijk: iedereen moet gewoon bij de baas naar binnen kunnen lopen en leiders dienen authentiek en menselijk te zijn.

Generatie Y leeft niet meer voor het werk, zoals generaties voor hen (generatie X en de babyboomers) wel deden, maar zoekt ook naar andere levensdoelen. Tijd en aandacht voor een rijk sociaal leven is daar een mooi voorbeeld van. Millenials zoeken werk dat aansluit op hun ambities en levensdoelen, werken graag flexibel en houden van vrijheid. Dit betekent dat zij niet een baan zoeken van 9-tot-5 – dat is maar saai – maar dat zij werk en privé graag met elkaar vervlechten. Even sporten of naar de supermarkt tussendoor? Moet kunnen. ’s Avonds de laptop nog even openklappen om aan een project te werken? Geen probleem.

Ook is het voor millenials belangrijk om steeds nieuwe ervaringen op te doen: ‘job hopping’ vinden zij interessant. Daarbij speelt ook aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling een grote rol: millenials zoeken steeds weer naar nieuwe inzichten om te blijven leren en gaan graag in gesprek met een coach die hen kan begeleiden naar een nog ‘betere versie’ van henzelf. Het is dan ook niet gek dat traineeships de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. De combinatie van vaak korte projecten en ruimte en aandacht voor ontwikkeling speelt precies in op de behoefte van generatie Y.

 

Blijf alert: generatie Z komt er aan!

Hoewel de ‘war for talent’ zich nog vooral focust op millenials, is het belangrijk om te beseffen dat er een nieuwe generatie klaarstaat om de arbeidsmarkt te betreden. Generatie Z (‘Zoomers’), geboren tussen 1995 en 2015, is inmiddels zo oud dat zij de arbeidsmarkt betreden.

De zogenaamde ‘Zoomers’ hebben andere wensen met betrekking tot werk. Zij hebben al vroeg geleerd om datagedreven besluiten te nemen en zelfstandig te werken en vinden het belangrijk dat hun (toekomstig) werkgever hier aandacht aan besteed. Daarnaast is persoonlijke ontwikkeling, net zoals bij generatie Y, belangrijk in het leven en het werk van Zoomers. Het ontdekken en benutten van hun talenten is waar ze zich graag op richten en ze vinden het belangrijk erkenning te krijgen voor die talenten. Zaken waar zij minder goed in zijn, laten zij duidelijker links liggen: het is volgens hen belangrijker je te richten op je talenten. Daarnaast zijn Zoomers ambitieus om bij te dragen aan een betere wereld en verwachten ze dit ook van hun werkgever. Het is voor een Zoomer niet gek om naast het werk voor een werkgever een eigen bedrijfje te hebben, vaak met een maatschappelijk belang. Ook een goede werk-privé balans vinden ze belangrijk. Traineeships hebben door hun focus op continu leren en ontwikkelen, zelfstandig werken en het ontdekken van talenten ook op generatie Z een grote aantrekkingskracht.

Wil je meer weten over de wensen en drijfveren van Generatie Z als het gaat om hun loopbaan? En ben je benieuwd hoe jouw organisatie de interesse van deze generatie kan wekken? Meer tips over het inzetten van generatie Z binnen jouw bedrijf? Download dan nu onze whitepaper 'Zo word je een Generatie Z talentmagneet'.

Ontmoet de talenten