De change agents van de toekomst bij DSM

De change agents van de toekomst bij DSM

ORMIT Nederland

ORMIT Nederland

     

De uitdaging: selecteer zes jonge, internationale toptalenten die innovatieprojecten bij DSM een boost geven. De aanpak: het Traineeship van ORMIT dat gekenmerkt wordt door ontwikkeling en uitdaging. Benieuwd naar de resultaten?

Download de case

Interview met Herman Wories

Voormalig Vice President Global Business Incubator van DSM

 

‘Innovaties zijn multidisciplinair, R&D, marketing en operations eisen allemaal hun aandeel op. In het integreren van die disciplines en het bijeenbrengen van de diverse specialisten, schuilt de enorme slagkracht van de talenten. Ze zijn daar slim en handig in. Initiatieven om samen iets te bereiken, juist daar hebben we behoefte aan.’

 

One of us

Als ik kijk naar het profiel van de talenten dan beschikken ze over een goed voorstellingsvermogen en een gezonde portie eigenwijsheid. Ze vullen dit aan met: snel ingewerkt zijn, mensen en belangen aan elkaar knopen en doortastend stakeholdermanagement. Het bewijst dat het selectieproces van ORMIT klopt, maar daar hadden we vooraf ook veel vertrouwen in.’

 

Dubbele leercurve

‘Terugkijkend kan ik gerust stellen dat we te maken hebben gehad met een dubbele leercurve: voor de deelnemers en voor de organisatie. Heel in het begin maken sommigen een wat schuchtere indruk. Niet zo vreemd, want ze worden geconfronteerd met een redelijk complexe organisatie. DSM bestrijkt verschillende terreinen in diverse business to business omgevingen. Toch zie je dat het kwartje snel valt. Van meet af aan hebben we ze uitgedaagd: plaats kritische noten, kom maar op met feedback, benoem de ruimte voor verbetering. Op de achtergrond vindt hun ontwikkelingscyclus plaats, waardoor de talenten echt heel snel zijn gegroeid. Een vergelijking van eigen mensen van binnenuit is wat lastig, want de talenten krijgen veel extra aandacht. Wat opvalt, is dat ze geen ORMIT’ers zijn in een zee van DSM’ers, maar juist snel geacclimatiseerd zijn.’

 

Change agents

‘Verandering en innovatie, het is nog wat vroeg om het aandeel hiervan van de ORMIT’ers vast te stellen. Zes talenten op duizenden medewerkers, dat is maar een vlekje. Bovendien heb je een kritische massa nodig om verandering tot stand te brengen. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze jonge mensen voor DSM de change agents van de toekomst kunnen worden. Zij hebben het potentieel om te veranderen. De snelheid van connecties maken, het multidisciplinair werken, het doorbreken van hiërarchie -of het feit dat ze zich hierdoor niet laten weerhouden -geeft ze een uitstekende uitgangspositie.’

 

Benieuwd naar de resultaten? 

Download de case