Talentmanagement belangrijker dan ooit in crisistijd

Talentmanagement belangrijker dan ooit in crisistijd

ORMIT Nederland

ORMIT Nederland

     

Covid-19 zet op dit moment alles op zijn kop. We bevinden ons met z’n allen op onbekend terrein. De omstandigheden veranderen continu en er is geen eenduidig antwoord op wat de beste route is. Tegelijkertijd maken CEO’s zich grote zorgen over het verliezen van talent. Talent is zelfs het grootste bedrijfsrisico voor de komende periode, zo blijkt uit KPMG 2020 CEO Outlook. Wat kun je als leider van een organisatie doen om mensen te behouden? Hoe ontwikkel je een duurzame talentstrategie ook voor het post-Covid tijdperk? Dit zijn onze ideeën hierover.

Bouw een talent ecosysteem 

Door het gedwongen werken op afstand wordt het verschil tussen vaste medewerkers met een eigen werkplek en online feelancers een stuk kleiner. Dit heeft veel organisaties aan het denken gezet over de verhouding tussen vaste en flexibele medewerkers en de optimale balans tussen fysiek en digitaal samenwerken. Daarnaast heeft het werken met digitale tools en platforms een enorme vlucht genomen en maakt deze technologie het makkelijker om een talent ecosysteem te bouwen. Bouw een netwerk waarin jouw organisatie met partners samenwerkt om op het juiste moment toegang te hebben tot het juiste talent in welke vorm dan ook: vast, op projectbasis, voor een klus, op kantoor of digitaal 

Bij DELA hebben ze dat heel goed begrepen. Veronique Klaassen, Directeur Uitvaartverzorging: Jong toptalent uit de markt halen, ze ondersteunen en coachen om het beste uit zichzelf te halen. Die skills hebben wij zelf niet in huis. Dus waarom het zelf proberen als er een club als ORMIT is die dat perfect beheerst? Kost het geld? Ja. Is het duur? Het is veel kostbaarder om kennis weer te laten gaan. Het gaat erom dat we duurzaam succesvol zijn.” 

 

Investeer in growth mindset & veerkracht 

Organisaties worden in deze tijd geconfronteerd met het spanningsveld tussen de ‘hand op de knip’ en de noodzaak om medewerkers te ondersteunen bij het aanpassen aan de nieuwe realiteit. Een realiteit waarin veel traditionele face-to-face rollen meer en meer hybride worden, digitaal werken om andere vaardigheden vraagt en leiders worden uitgedaagd om op afstand leiding te geven aan een wendbare organisatie. Dit gaat verder dan het leren van nieuwe kennis en vaardigheden. Het vraagt om een investering in het ontwikkelen van een growth mindset en veerkracht. Cruciaal voor medewerkers om te kunnen omgaan met de aanhoudende onzekerheid en om klaar te zijn voor nieuwe uitdagingen nu en in de toekomst. Bij ORMIT selecteren we talenten die de behoefte hebben om continu te blijven leren, open te staan voor nieuwe ervaringen. Die eigenschappen waren al belangrijk, maar nu nog crucialer voor het selecteren van talent, dan voorheen.  

 

Spreek je uit 

Medewerker én leiders waren al niet erg te spreken over de jaarlijkse performance managementcyclus. Maar met het huidige tempo van verandering en het continu wijzigen van prioriteiten voldoet dit systeem al helemaal niet meer. Het werken op afstand versterkt de behoefte aan duidelijkheid over hoe je als medewerker kan bijdragen aan de businessdoelstellingen en weten wanneer je het goed doet. Dit vraagt van managers dat ze voortdurend in gesprek zijn over hoe een medewerker kan bijdragen. Het geven van gerichte feedback, coaching en het voeren van goede ontwikkelgesprekken hierbij essentieel isHet expliciet uitspreken van waardering voor uitzonderlijke prestaties én het aanspreken van onderpresteerders motiveert en verbindt de echte talenten.  

Onze Talent & Leadership Developers verbinden zich persoonlijk met de mensen waarmee ze werken. Ze zitten dicht op hun huid en dagen hen uit. Soms confronterend, maar altijd met de intentie om de ander verder te helpen én met waardering voor wat er allemaal al is. Vanuit oprechte interesse, zonder oordeel. Het doel is altijd tweeledig: het te realiseren business resultaat en een steile leercurve. Ontwikkeling moet leiden tot persoonlijk en zakelijk succes voor medewerker én voor de organisatie. 

 

Employee experience op maat 

De grens tussen werk en privé vervaagt door thuiswerken. Afstand nemen tijdens de rit van je werk naar huis, het bijpraten met een kop koffie of plezier hebben tijdens een lunch met collega’s is er even niet bij. De behoeften en ervaringen van medewerkers in relatie tot werk, blijken sterk uiteen te lopen. Sommigen vinden het heerlijk om vanuit huis te werken, terwijl anderen smachten naar contact. Er is geen one-size-fits-all aanpak. Onze ervaring is dat het vraagt om het continu monitoren van de beleving van medewerkers, hierover in gesprek zijn en samen zoeken naar de beste passende invulling. Het aanbieden van een breed pallet aan mogelijkheden zorgt voor optimale betrokkenheid en verbondenheid van iedereen.

 

Werk aan een covid-proof personeelsplanning 

Covid heeft gezorgd voor een andere manier van leven, zakendoen en werken. Dit vraagt om andere kwaliteiten en heeft daarmee direct een effect op de strategische personeelsplanning van veel organisaties. Welke kwaliteiten en rollen zijn nu nog kritischer dan voor de crisis? Wat betekent dit voor het aantrekken van nieuwe medewerkers en het reskillen van het bestaande team? Stel bij deze inventarisatie de talenten, de vaardigheden en de mindset van medewerkers centraal. Niet hun CV! We zien dat veel organisaties toch nog vooral kijken naar studie, achtergrond en werkervaring. Maar dat wordt steeds minder relevant omdat we in een steeds sneller veranderende wereld leven. En dit jaar helemaal, met deze coronacrisis waardoor alles onzeker en volatiel wordt.Dit inzicht is het startpunt om medewerkers gericht te helpen met het ontwikkelen van nieuwe, future-proof, kennis en vaardigheden. Durf hierbij te experimenteren. Medewerkers hebben vaak meer in huis dan zijzelf en de organisatie door hebben.

 

Wij geven graag vrijblijvend enkele tips over wat je als leider van een organisatie moet doen om mensen te behouden. Ook helpen we je graag in het ontwikkelen van een duurzame talentstrategie, ook voor het post-Covid tijdperk.