Hoe laat je talenten vliegen? – 3 tips voor hun leidinggevenden

Hoe laat je talenten vliegen? – 3 tips voor hun leidinggevenden

ORMIT Nederland

ORMIT Nederland

     

Jonge, onervaren talenten presteren vaak verrassend goed. Beter dan dat je op basis van hun leeftijd en werkervaring zou verwachten. Wat maakt dat ze zo succesvol zijn? Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar het is juíst hun gebrek aan ervaring in combinatie met hun zogenaamde rookie smart mindset.

Onbevangen zelfvertrouwen

Gebrek aan ervaring is een ogenschijnlijke beperking die jonge talenten handig weten om te zetten in hun voordeel. Ze zijn gedreven en willen graag het verschil maken. Om succesvol te zijn hebben ze anderen nodig. Vanuit deze intrinsieke motivatie gaan ze gretig en enthousiast op zoek naar de noodzakelijke kennis en expertise om complexe vraagstukken op te lossen. Ze zoeken daarbij continu de grenzen van hun eigen kunnen op.

Vanuit hun zelfvertrouwen en onbevangenheid wijken ze af van, voor hen nog niet, bestaande paden en ongeschreven regels. Ze beginnen simpelweg met het stellen van – naïeve en kritische - vragen aan relevante stakeholders en experts en vragen veelvuldig om feedback om op koers te blijven. Door het slim combineren van de vergaarde informatie komen ze vaak tot vernieuwende inzichten en weten ze haarfijn hiaten of belangen bloot te leggen. Juist met deze verbindende kwaliteiten, op zowel inhoud als relatie, maken ze het verschil.


Rookie smarts is een mindset

Ervaring is waardevol, maar de waarde ervan wordt ook vaak overschat. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst: selectie op basis van een indrukwekkend CV leidt dan ook regelmatig tot teleurstelling. Daartegenover wordt de waarde van onervarenheid vaak onderschat. Juist de manier waarop onervaren medewerkers denken en werken om hun gebrek aan ervaring te compenseren is een bepalende succesfactor.

En niet alleen voor hen, maar voor iedereen die blijvend succesvol wil zijn in deze uitermate VUCA-wereld (vertaald: volatiel, onzeker, complex, ambigu). We noemen deze houding rookie smarts (vertaald: de slimmigheid van een ‘groentje’). Rookie smarts zijn is niet voorbehouden aan jonge mensen. Het is een keuze, een mindset. Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoeveel ervaring je hebt, je kunt altijd (weer opnieuw) beginnen om te denken met de openheid en wendbaarheid van een starter.


Verantwoordelijkheid met eigenaarschap

De potentie van jonge talenten optimaal benutten gaat niet vanzelf. Een uitdagende én tegelijkertijd veilige cultuur is nodig om mensen boven zichzelf uit te laten stijgen. Leiders spelen hierin een belangrijke rol. Zonder goede aansturing en begeleiding kan het gebrek aan ervaring gevaarlijk zijn voor henzelf en anderen. Mét goede begeleiding maken ze juist het verschil voor de organisaties waar ze werken.

Goede leiders geven verantwoordelijkheid en eisen eigenaarschap. In het realiseren van een steile, succesvolle leercurve hebben zowel de leidinggevende als het talent een belangrijke rol. Voor een leidinggevende is het de uitdaging om talent echt los te laten en ruimte te geven om zelf te ervaren, fouten te maken, te herstellen en ervan te leren. Voor een talent is het echt buiten de eigen comfort zone treden en tijdig om feedback en hulp vragen als het nodig is cruciaal. Een ontwikkelgerichte mindset is voor beiden essentieel.

 

Leiden van jong talent: vliegeren en laten vliegen

iStock-842723778

Ook jong talent komt niet blanco een organisatie binnen. Ze brengen hun talenten, (levens)ervaring, ambitie en potentieel mee. Om dit potentieel volledig tot bloei te laten komen, hebben ze leiding en begeleiding nodig. Dit vraagt om een leidinggevende die weet wanneer het nodig is om het talent in toom te houden, maar zeker ook het juiste moment herkent om los te laten en uit te dagen.

Denk hierbij aan vliegeren. Een goede vliegeraar houdt de lijn stevig vast, viert de lijn én geeft net voldoende spanning om de vlieger te laten stijgen. Er zijn verschillende manieren om er als leidinggevende voor te zorgen dat de talenten van medewerkers volledig wordt benut én verder groeien, zodat ze echt gaan ‘vliegen’. De volgende drie zijn erg effectief.

1. Vrijheid met een duidelijke richting

Geef duidelijk aan wat het gewenste resultaat is en leg uit waarom het belangrijk is. Koppel het jonge talent aan ervaren experts die kunnen zorgen voor de juiste input en begeleiding. Daag het talent uit om zelfstandig aan de slag te gaan en geeft het daarbij alle vrijheid. Maak duidelijk dat je er bent als het mis gaat. Je zorgt daarmee voor de veilige basis waar vanuit het talent kan gaan experimenteren.


2. Uitdaging op maat

Geef uitdagende opdrachten op maat die net te doen zijn. Dit vraagt om een goed inzicht in de kwaliteiten en potentie van een individuele medewerker; wat is de juiste ‘lijnspanning’ voor hem of haar? Vooral in het begin zijn micro-uitdagingen het meest geschikt; uitdagingen met een goede balans tussen de noodzaak om ervoor uit de comfort zone te komen voor succes én met een acceptabel afbreukrisico. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Zorg voor continue feedback die helpt om op koers te blijven en stuur waar nodig bij.

 

3. Koorddansen met een vangnet

Als talenten boven hun niveau werken, dansen ze als het ware op een koord. Het is onvermijdelijk dat ze dan af en toe wiebelen of vallen. Een sterke leider zet talenten niet alleen op het koord, maar zorgt er ook voor dat ze worden opgevangen als ze vallen. Een steile leercurve vraagt zowel om een koord op een nog net haalbare hoogte als om een stevig vangnet. De beste vangnetten blijken vaak niet de manager, maar ervaren collega’s te zijn. De rol van de manager is het verbinden van jonge talenten aan ervaren collega’s.


Een voorbeeld uit onze eigen praktijk

Ze is pas 30. Maar vanaf 1 augustus is Simone Kastrop de kersverse business unit manager van het vorig jaar gestarte Vlammrs, de data-hongerige dochter van ORMIT. “Een stap vol groeikansen”, noemt ze het zelf. “Toen de vraag kwam was ik eerst best een beetje verbaasd. Maar dat duurde niet lang. De verbazing sloeg al snel om in enthousiasme, en de drive en energie om dit te gaan doen.”

“Het is belangrijk dat iemand in je potentieel gelooft en zegt: ga het maar doen. Je kunt jezelf immers pas bewijzen als je ook de kans ertoe hebt gekregen. Ik geloof dat Simone het fantastisch gaat doen. En ja, misschien zal ze daarbij ook wel eens tegen de muur lopen. Maar dat zij dan maar zo. Daar leert ze van en wordt ze sterker van. Haar frisse blik is hoe dan ook heel erg waardevol.”, aldus Thomas de Wulf, CEO van ORMIT.

Lees hier het verhaal van Simone en de leider die haar laat vliegen, de CEO van ORMIT Thomas De Wulf.