5 succesfactoren voor succesvol samenwerken aan de energietransitie

5 succesfactoren voor succesvol samenwerken aan de energietransitie

ORMIT Nederland

ORMIT Nederland

     

Succesvolle projecten in de energietransitie kenmerken zich door een nauwe en duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen. Ketenregie is hét sleutelwoord: samenwerking over (organisatie)grenzen heen is van groot belang om de energietransitie te realiseren. Wij nemen je graag mee in de succesfactoren voor optimale samenwerking! Benieuwd welke mensen je daarvoor nodig hebt? Download de groene aanjagers checklist

Download de groene aanjagers checklist!

Dit soort complexe samenwerkingsverbanden zijn in normale omstandigheden al niet makkelijk om te bewerkstelligen, en COVID-19 maakt het nog eens extra lastig om elkaar te vinden en echte verbinding te maken. Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op en sla je bruggen tussen verschillende partijen in de energietransitie? En hoe realiseer je al samenwerkend de gewenste verandering? Het zijn vragen die velen zich nu stellen: de energietransitie moet immers wel door blijven gaan!

 

Bouw een lerend ecosysteem   

Om een succesvolle energietransitie te realiseren, is het van groot belang om mensen in te zetten die op een andere manier denken en nieuwe manieren van samenwerken vinden – over silo’s heen – om gestelde doelen te halen. Geen enkele organisatie kan het alleen: samenwerking zowel binnen als buiten de eigen organisatie is noodzakelijk. Dat vraagt om een open houding van alle betrokken partijen en het bouwen van een lerend ecosysteem.   

Een lerend ecosysteem is dé manier om samen oplossingen te vinden om de energietransitie te bewerkstelligen. In zo’n lerend ecosysteem werken verschillende (interafhankelijke) partijen met verschillende perspectieven met elkaar samen, en werken zij toe naar het behalen van gestelde doelen. Daarbij is continu aandacht voor reflectie en het verkrijgen van nieuwe inzichten, waardoor verbetermogelijkheden ontstaan die de samenwerking binnen de energietransitie verder verstevigen.

 

Samen werken aan de energietransitie: 5 succesfactoren

Als het lukt om verschillende perspectieven op een constructieve manier bij elkaar te brengen ontstaan de meest verrassende oplossingen. Maar hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Hoe richt je een ecosysteem in waarin alle betrokken partners effectief, duurzaam en met plezier samenwerken aan het gemeenschappelijke doel? Hoe breng je partijen bij elkaar? Hoe faciliteer je de gewenste verandering?   

Wil je tot succesvolle samenwerkingen komen in de energietransitie, dan is ketenregie hèt sleutelwoord. Effectief, duurzaam en met plezier samenwerken over (organisatie)grenzen heen is echter niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Gelukkig is er veel geschreven over effectieve samenwerkingen. Op basis van Patrick Lencioni's boek over de vijf elementen van teamsamenwerking, delen wij delen de vijf succesfactoren voor succesvol samenwerken aan de energietransitie met je.   

 

1. Bouwen aan vertrouwen 

Een goede samenwerking start met een open dialoog met alle betrokkenen om het gemeenschappelijk doel, de bijdrage van de verschillende partners, de onderliggende waarden en uitgangspunten voor de samenwerking, maar ook eventuele bedenkingen en risico’s helder op tafel te krijgen. Dit vraagt van alle betrokkenen dat ze elkaar goed leren kennen en zich uitspreken.    

Aan de orde durven te stellen wat aan de orde is en opbouwende feedback durven geven en kunnen ontvangen is essentieel in het opbouwen van onderling vertrouwen. Vertrouwen betekent ook dat partners bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen en het openlijk kunnen toegeven als er fouten worden gemaakt. Vertrouwen is hét fundament van een succesvolle samenwerking.

 

 2. Constructieve conflicten aangaan   

Ook in duurzame zakenrelaties ontstaan conflicten. Als deze worden uitgesproken zorgen ze voor een sterkere band. Een stevige discussie draagt bij aan het verdiepen van de relatie. Het omgekeerde gebeurt als conflicten uit de weg worden gegaan en de harmonie kunstmatig in stand wordt gehouden: dan barst op een bepaald moment de bom. Op dat moment schaadt het de relatie en is het herstellen daarvan, als het al lukt, vaak lastig. Toch ervaren we confrontaties vaak als ongemakkelijk en gaan we ze het liefst uit de weg. De kunst is om constructieve conflicten te gaan zien als een teken van goede samenwerking en vooruitgang.

 

3. Transparantie en op elkaar kunnen rekenen   

Samenwerking in een ecosysteem vereist gelijkwaardige betrokkenheid van alle partners bij het realiseren van het gemeenschappelijke doel en bij elkaar. Hiervoor is het belangrijk dat er onderling duidelijke (werk)afspraken worden gemaakt, zodat de verschillende partners van elkaar weten wat ze kunnen verwachten en op elkaar kunnen rekenen.    

Transparantie is onmisbaar om vertrouwen op te bouwen. Het verzamelen, analyseren, toegankelijk en inzichtelijk maken van relevante data is hierbij van cruciaal belang. Dit zorgt ervoor dat iedereen inzage heeft in elkaars processen en er flexibel meebewogen kan worden op het moment dat er onderweg obstakels ontstaan of zich nieuwe situaties voordoen.

 

4. Verantwoordelijkheid nemen voor het geheel   

In een succesvolle samenwerking nemen partners de verantwoordelijkheid voor het geheel, niet alleen voor hun eigen deel van het proces. Er is een gemeenschappelijk beeld van de beoogde kwaliteit en resultaten en iedereen handelt vanuit dit streven. Alles is erop gericht om samen beter te worden en daarmee nog meer waarde te creëren. Alle partijen denken verder dan hun eigen belang: wat heeft de ander nodig om succesvol te zijn, hoe kan ik mijn aandeel zo inrichten dat ik het de ander zo makkelijk mogelijk maak om een goed resultaat af te leveren en samen succesvol te zijn. 

 

5. Focus op het gemeenschappelijke resultaat   

Bij succesvolle samenwerkingsverbanden zijn het gemeenschappelijk doel en de beoogde resultaten steeds de focus van alle partners in het ecosysteem. Alle partners zijn vastberaden om gezamenlijk een goed resultaat neer te zetten. Het eigen belang is ondergeschikt aan het gemeenschappelijk belang om samen het maximale resultaat te behalen. Suboptimalisatie door één partij wordt vaak afgestraft door een collectief minder resultaat. Samenwerking in een ecosysteem vereist continu inzet, discipline en aandacht. Het gaat niet vanzelf.    

Wie gaat dit doen? Change agents gevraagd!

Deze 5 succesfactoren voor samenwerking in teams bieden je handvatten bij het bouwen van een goed functionerend ecosysteem in de energietransitie. Bouwen aan dit ecosysteem doe je echter niet alleen. Daar heb je de juiste mensen voor nodig: mensen die anders durven denken en die nieuwe manieren van samenwerken vinden – over organisatiegrenzen heen – om gestelde doelen te behalen.

Het zijn mensen die learning agile zijn: de cruciale mindset om succesvolle samenwerkingen binnen de energietransitie te bewerkstelligen. Maar wat is dat, learningagility? En waarom brengen juist mensen met zo'n mindset verandering teweeg? Dat lees je hier.

Download de groene aanjagers checklist!

 

Meer lezen?

Dit is een blog in een serie over de energietransitie. Wil je hier meer over lezen? Bekijk dan nu onze twee andere artikelen over samenwerken binnen de energietransitie. Lees hier het interview met Paulo Herdé, manager van het team Smart Grid en Innovation bij Eneco. Lees hier waarom trainees een andere energie brengen binnen je team en dingen oor elkaar krijgen.